Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiassa siirrytään Kelan ohjeistuksen mukaan toistaiseksi etäkuntoutukseen . Kysy lisää: paula.mutanen@aitoterapia.fi.

"Sano minulle, niin unohdan. Opeta minua, niin muistan. Sisällytä minut, niin opin." -Benjamin Franklin

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon tullaan useimmiten lääkärin lähetteellä. Toimintaterapiaan voi myös hakeutua suoraan omakustanteisesti. Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammatti.

Toimintaterapian avulla lasta tuetaan kehittymään ikään sopivan, merkityksellisen ja mielekkään toiminnan avulla. Terapian avulla pyritään laajentamaan lapsen osallisuutta ja suoritumista kaikissa elämän ympäristöissä ja muokkamaan lapsen minäkuvaa toimijana positiiviseen suuntaan.

Toimintaterapia toteutetaan lähtökohtaisesti yksilöterapiana ja tavoitteet sovitaan yhteistyössä läheisten ja kuntoutusverkoston kanssa. Vanhemmat ovat terapiassa osittain mukana ja saavat terapeutilta ohjausta arjen haasteisiin. Toimintaterapiajakson aikana annetaan ohjausta myös lapsen päivähoitoon/kouluun mahdollisten erityistarpeiden huomioimiseksi.

Sensorisen integraation terapia on toimintaterapian erityiskoulutus, joka suoritetaan ammattikorkeakoulussa. SI- terapia on arvostettu Jean Ayresin kehittämä lähestymistapa, jossa keskitytään tukemaan lapsen kehitystä kaikki kehon aistialueet huomioiden rikastettua toimintaympäristöä ja leikkisää vuorovaikutusta hyödyntäen. Lisätietoja: www.sity.fi.

SI-terapia toteutuu Coronaria Kunto Kuopion tiloissa osoitteessa Minna Canthinkatu 66.